srijeda, 19. listopada 2011.

JARO

JOSIP VULIĆ -JARO
Predsjednik udruge  Josip Vulić -Jaro na svome radnom mjestu 

osnovno

Udruga za kulturu SPALATIN sa sjedištem u Splitu ,okuplja kolekcionare ,numizmatičare,filateliste ,antikvare  i  sve ostale ljude dobre volje u kojima je jaka ljubav prema starinama.

SPLIT