ponedjeljak, 7. studenoga 2011.

SPLIT-NEKAD

Slike i kartoline (razglednice ) Splta u neka davna vrimena.Vrimena kad se kugla okrećala toliko sporo da je čovik ima vrimena ,sist ,popit kafu,kad su šinjorine oblačile najlipše monture pri izlasku ,kad je grad bija toliko mal da si ga moga pritrčat. Doba kad  su gornji dilovi bili poja i vinogradi.,a brodi jidrima se dičili.
Hajduk i Anarh igrali ,pravi balun ,a none prolivale vodu iz vrča.Sokolski sletovi bili važni,a Marjan golo brdo poviše mista.

SPLIT